pic1 pic2 pic3

Heakorrateenus

Tavakeeles nimetatakse seda teenuseliiki ka koristus- ehk majahoidjateenuseks.

Heakorrateenus on üheks kalleimaks kinnisvara korrashoiutööde liigiks.

Heakorrateenindaja kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal nii siseruumides kui ka välisterritooriumil.  

Heakorratööd on ka kõige suurema sagedusega teostatav teenus, olles samal ajal kõigile nähtav. Sageli jäetakse tellija ja täitja vahel heakorratööde kvaliteeditingimused täpselt kokku leppimata, sellest tulenevalt on arusaamatused koostöös ning probleemid seoses kvaliteediga sagedasemad teiste kinnisvara korrashoiu teenustega võrreldes.

Selle vältimiseks kasutame oma töös standardi EVS 914:2012 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“ põhimõtteid. Standard annab koristustööde kvaliteedile ühise aluse, mis hõlbustab omavahelist koostööd ja suhtlust.

Meil on vastava kutsetunnistusega töötaja, kes jälgib standardi põhimõtete järgimist ettevõtte töös.

Valikuline kirjeldus meie poolt osutatavatest heakorratöödest:

 

 Sõiduteede ja parklate heakord, sisaldab:

 • puhastamist lahtisest prahist, talvel jääst ja lumest koos libedusetõrjega
 • kuivanud taimede ja mahakukkunud okste krundilt eemaldamist
 • lume koristust territooriumilt
 • sademe- ja sulavee ärajuhtimist ning vajalike rentslite puhastust
 • libeduse tõrjet ja liivatamist määratletud territooriumil;
 • koristuspiirkonnas asuvate avaliku kasutusega prügikastide tühjendamist,

sagedus vastavalt vajadusele:

 • suurpuhastust kevadeti pärast lume sulamist
 • lehtede koristust koos nende ladustamisega ette nähtud asukohta territooriumil

 Kõnniteede ja radade heakord, sisaldab:

 • puhastamist lahtisest prahist, talvel jääst ja lumest koos libeduse tõrjega
 • suurpuhastust kevadeti pärast lume sulamist vastavalt vajadusele

 Haljasalade heakord, sisaldab:

 • puhastamist lahtisest prahist
 • muru niitmist (eraldi kokkuleppel ja tasu eest vastavalt vajadusele)

 Spordi- ja mänguväljakute heakord, sisaldab:

 • puhastamist lahtisest prahist, talvel jääst ja lumest koos libeduse tõrjega;
 • suurpuhastust kevadeti pärast lume sulamist
 • inventari komplektsuse, turvalisuse ja väljanägemise kontrollimist

 Üldkasutatavate ruumide puhastamine ja koristamine

 • kuivkoristus
 • märgkoristus

 Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine

 • kuivkoristus
 • märgkoristus

 

Eraldi kokkulepete alusel teostatavad täiendavad tööd:

 • ehitiste välispiirete ja tarindite puhastamine
 • hoonete fassaadide puhastamine
 • akende ja vitriinide pesemine
 • katuste puhastamine
 • välistreppide süvapesu
 • põrandate süvapesu