pic1 pic2 pic3

Teenused

Kinnisvara korrashoid

Meie eesmärk on kinnisvara väärtuse tõstmine läbi hoonete tehnilise seisukorra pideva jälgimise ning õigeaegselt tehtud hooldus- ja remonditööde. Oleme partner ja nõuandja, kes teeb kõik hoone pikaajaliseks püsimiseks ning tehnosüsteemide korrashoiuks.

Koostöös omanikuga selgitame välja optimaalsed hooldusvajadused ning planeerime vajalikud remonditööd. Hinnapoliitikas oleme paindlikud ning vastutulelikud.

Lepingut sõlmides saab klient valida kahe erineva teenuse tüübi vahel:

-         Väljakutsed sisalduvad igakuises teenuse hinnas

-         Teenuse hind koosneb püsitasust ning lisaks tasudest väljakutsete eest