pic1 pic2 pic3

Teenused

Kinnisvara korrashoid

Maket Kinnisvara OÜ eesmärk on kinnisvara väärtuse tõstmine läbi hoonete tehnilise seisukorra pideva jälgimise ning õigeaegselt tehtud hooldus- ja remonditööde. Me oleme partner, kes teeb kõik kortermaja pikaajaliseks püsimiseks ning tehnosüsteemide korrashoiuks. See tagab elanike rahulolu, muutes korteriühistu juhatuse ja koduomanike suhted usalduslikeks ning positiivseid arenguid soosivaiks.

Koostöös korteriühistuga selgitame välja head elukvaliteeti tagavad hooldusvajadused ning planeerime optimaalsed remonditööd. Ühistu soovil aitame viia läbi üldkoosoleku, selgitamaks koduomanikele kavandatavate tööde otstarbekust, hinnakujundusmehhanismi ning finantseerimisvõimalusi. Hinnapoliitikas oleme paindlikud ning vastutulelikud, ainus, milles me ei saa teha allahindlust, on omaniku õigus nõuda oma kinnisvara väärtuse säilimist. Selle nimel töötamegi.

Meid seob pikaajaline hea koostöö arvukate korteriühistutega, kes eelistavad Maket Kinnisvara, sest lisaks hooldusele ja ehitustöödele, pakume ühistu juhtidele tasuta konsultatsioone kinnisvara haldamisest, ehitustööde planeerimisest ja läbiviimisest, raamatupidamisest ning võlamenetlusest.