pic1 pic2 pic3

Ehitus- ja remonditööd

Teostame järgmisi ehitustöid:

  • Üldehitustööd, katuse ja fassaaditööd
  • Elektritööd
  • Gaasitööd
  • Vee-ja kanalisatsioonitööd
  • Kütte- ja ventilatsioonitööd
  • Sillutuskivide paigaldamine ja haljastustööd

Aitame vajaduse korral ette valmistada remondi- ja renoveerimiskava ning korraldame ka selle elluviimise. Alustame tegevust objekti ülevaatusest, vormistame selle kohta tehnilise seisukorra ülevaatuse akti, mille põhjal kliendil on võimalik saada ülevaade tema kinnisvara tehnilisest olukorrast ning vajalikest remonttöödest. Korteriomanike üldkoosolekul aitame korteriühistu juhatusel selgitada korteriomanikele remonttööde vajalikkust ning anname ka ülevaate , kuidas neid töid oleks võimalik ellu viia. Kui korteriomanikud on teinud põhimõttelise otsuse nende tööde tegemiseks , koostame juba täpsema kava, mis sisaldab tööde finantseerimist, projekteerimis- ning ehitushangete läbiviimist, hangete võitjatega  lepingute sõlmimist ning ehitusprotsessi juhtimist kuni tööde vastuvõtmiseni. Kui tööde finantseerimine on planeeritud pangalaenuga, siis aitame korraldada vajaliku dokumentatsiooni koostamise ning korteriomanike üldkoosoleku läbiviimise, kus korteriomanikud peavad võtma seisukoha laenu võtmise osas ning otsustama nii remonttööde mahud kui ka kõik muud olulised küsimused remonttööde läbiviimiseks (need sõltuvad konkreetsetest töödest ning finantseerimiskavast). Sellele järgneb hangete läbiviimine projekteerija, omanikujärelevalve, ehitaja leidmiseks ning kõigi osapooltega lepingute sõlmimine. Samuti tuleb otsustada ehitusaegsed kindlustusküsimused.  Pakume omalt poolt ka ehitusjuhtimist, eesmärgiga tagada ehituse ajal kõigi osapoolte omavaheline sujuv  töökorraldus. Aitame  korraldada ehitusgarantiidega seotud  vajalikud omanikupoolsed  toimingud.

 

 

Mahtra 58
-projektijuhtimine
-fassaaditööd 
Ringi 3
-projektijuhtimine
-katusetööd
-sillutusiba renoveerimine
-veevarustuse renoveerimine
-trepikodade remont
-omanikujärelevalve 
Ringi 9
-projektijuhtimine
-omanikujärelevalve
-katusetööd
-fassaaditööd
-sillutusriba renoveerimine
-varikatuse renoveerimine
-rõdude renoveerimine
-fonolukkude paigaldus

 
     
Kallasmaa 18
-
projektijuhtimine
-katusetööd
-sillutusriba renoveerimine
-veevarustuse renoveerimine
-elektrisüsteemi renoveerimine
-omanikujärelevalve

Kellamäe 8
-projektijuhtimine
-fassaaditööd
-trepikodade- ja keldriaknad
-korterite aknad
-elektrisüsteemi renoveerimine
 

Veeru 16
-projektijuhtimine
-katusetööd
-fassaaditööd
-elamu akende vahetus
-omanikujärelevalve
 
     
     
Veeru 18
-projektijuhtimine
-omanikujärelevalve
-katusetööd
-fassaaditööd-
-elamu akende vahtus